Göğüs Hastalıkları

Tanıtım

Göğüs Hastalıkları Kliniği Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Ana Binasında ve 5. Katta yer almakta ve 17’si  normal, 4’ü non-invazif mekanik ventilasyon hastalarına ayrılmış monitörize  olmak üzere toplam 21 yatakla hizmet vermektedir. Servisimizde Göğüs Hastalıkları Branşını ilgilendiren her türlü hasta yatırılarak tetkik ve tedavi edilmektedir.

Doktorlarımız

Hizmetlerimiz

Göğüs Hastalıkları Kliniği olarak bünyemizde faaliyet gösteren ünitelerde aşağıda bildirilen hizmetler yürütülmektedir

1.       Bronkoskopi Ünitesi:

Göğüs Hastalıklarının ana tetkik yöntemlerinden olan bronkoskopi, bronşiyal ağacın yani solunum yollarının endoskopik olarak gözlenmesidir. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde vazgeçilmez bir yöntem olan bronkoskopi kliniğimizin deneyimli uzman hekimleri tarafından en gelişmiş cihazlar ile hizmet vermektedir. Bronkoskopi Ünitemizde 1 videobronkoskop, 1 autofloresean bronkoskop, 1 konveks prob EBUS (endobronşiyal bronkoskopi)bronkoskop ve rijid bronkoskop cihazlarımız olup ayrıca girişimsel bronkoskopi işlemleri için cryokoter, elektrokoter ve Argon Plazma Koter cihazları bulunmaktadır. Ünitemizde her türlü tanısal bronkoskopi işlem yapılmata ve özellikle Endobronşiyal Ultrasonografi konusunda Kliniğimiz Ülkemizin önde gelen merkezeri arasında yer almaktadır. Tanısal bronkoskopinin  yanı sıra lokal veya genel anestezi ile girişimsel bronkoskopik işlemlerde ünitemizde yapılabilmektedir.
2.       Uyku Laboratuarı:
Kliniğimize bağlı olarak hizmet veren 2 yataklı uyku laboratuarımız 1 uzman hekim ve 3 teknisyen ile en modern cihazlarla hizmet vermektedir. Bu ünitemizde uyku ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan polisomnografi tüm gece boyunca hasta yatırılarak uygulanmakta ayrıca uyku apnesi hastalığı teşhisi konulan hastalarda tedavinin belirlenmesi amacıyla yine gece boyunca hasta yatırılarak  polisomnografi + CPAP/BIPAP titrasyonu yapılmaktadır.
3.       Toraks Ultrasonografisi:
Kliniğimiz içersinde hizmet veren 1 adet ultrasonografi cihazı ile akciğer, plevra ve göğüs duvarına ait hastalıkların teşhisinde ve tedavisinin takibinde ultrasonografik görüntülenme yapılmakta. Ayrıca gerektiğinde ultrasonografi rehberliğinde tanı için hastalık görülen bölgeden biyopsi alınabilmektedir. Kliniğimiz toraks ultrasonografisi konusunda Ülkemizin en önde gelen merkezlerindendir ve bu konuda Hastanemiz Bünyesinde ve diğer kuruluşlarda kurslar düzenleyerek eğitim vermektedir.
4.       Solunum fonksiyon testleri laboratuarlarımız:
Kliniğimize ait 1 adet ana solunum fonksiyon testleri loboratuarı mevcut olup burada tüm solunum fonksiyonları ölçülebilmektedir. Ayrıca 1’i poliklinikte ve 1’i de servis bünyesinde olmak üzere 2 portabl cihazla solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Solunum fonksiyon testleri laboratuarımızda 1 sertifikalı teknisyen, 1 yardımcı sağlık personeli ve hekimler hizmet vermektedir.
5.       Alerji testleri:
Alerjik hastalıkların teşhisinde kullanılan deri testleri her gün kliniğimizde yer alan test odasında yapılmaktadır.
6.       Göğüs Hastalıkları poliklinikleri:
Klinik bünyemizde 2 adet genel poliklinik, 1 preoperatif değerlendirme polikliniği, 1 CPAP hastalarının takip edildiği poliklinik hizmet vermektedir. Tüm polikliniklerimizde uzman hekimlerimizle randevü sistemi ile hizmeti yürütmekteyiz.
7.       Sigara Bırakma Polikliniği:
Klinik bünyemizde hafta 3 gün yapılan sigara bırakma polikliniğimizde bu konuda deneyimli 1 uzman hekim ile sigarayı bırakmak için başvuran hastalara hizmet verilmektedir. Ayrıca haftada 1 gün sigara bırakma polikliniği hastalarımıza seminer odamızda toplu olarak sunum yapılmakta ve eğitim verilmektedir.

Uzmanlık Eğitimi

1.       Sağlık hizmeti vermenin yanı sıra Uzmanlık Eğitimi de yapılan Kliniğimizde asistan hekimlere yönelik pratik uygulamalar ve teorik dersler şeklinde eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Her eğitim döneminde asistan hekimlerimize önceden hazırlanmış program dahilindeki teorik dersler haftada 1 gün seminer salonumuzda anlatılmakta ayrıca asistan hekimlerimizden de seminer anlatmaları, literatür sunmaları istenerek onların eğitim verme ve anlatma yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
2.       Asistan hekimlerimize Kliniğimizde eğitime başladıklarında verilen asistan karnesi bu eğitim sürecinde doldurulmakta ve asistanların önceden belirlenmiş tüm eğitimleri ve pratik uygulamaları yapıp yapmadıkları takip edilmektedir.
3.       Asistan hekimlere yönelik olarak her eğitim dönemi sonunda yazılı sınav yapılmaktadır.
4.       Her yıl asistan hekimlerimizin bir program dahilinde uzmanlık derneklerimiz tarafından düzenlenin kurs, kongre, sempozyum gibi bilimsel aktivitelere katılımı sağlanmaktadır.
5.       Kliniğimiz bünyesinde görev yapan tüm hekimler yoğun iş temposuna rağmen bilimsel faaliyetlerini sürdürmekte ve her yıl Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok bilimsel araştırma makalesine imza atmaktadır.
Kendi asistanlarımız dışında Kliniğimiz bünyesinde her yıl torasik ultrasonografi ve bronkoskopi konusunda kurslar düzenlenmekte ve bu yolla başka merkezlerde görev yapan uzman hekim meslektaşlarımızla bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaktayız.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Elektronik Bilgi Kaynakları İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Email Konferans Salonu Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık