KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve ETİK KURULU

BÖLÜM

ADI-SOYADI

Hastane Yöneticisi

 

Doç. Dr. Recep DEMİRHAN

 

 

Aile Hekimliği Kliniği İdari Sorumlusu

 

Uz. Dr. Engin Ersin ŞİMŞEK

Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu

 

Doç. Dr. Nejdet BİLDİK

 

 

Tıbbi Patoloji Kliniği Eğitim  Sorumlusu

Doç. Dr. Nimet KARADAYI

Biyokimya Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu

 

Doç. Dr. Asuman ORÇUN

 

 

 

Farmokoloji Uzmanı

 

Uz. Dr. Hazan ÖZYURT

Halk Sağlığı

Ümraniye E.A.H.

 

Uz. Dr. Hatice İKİIŞIK

 

Mühendis

(Biyomedikal)

 

Mustafa ARSLAN

 

Serbest Avukat

 

Halide SAVAŞ                     

 

Sivil Üye

 

Semiha KESİMAL

 

Sekreter

 

Canan KIRÇİÇEK

 

Klinik Çalışmalarda Bakanlık Onayı Gerektiren Şartlar

Hangi çalışmalar “Bakanlık Onayı” almadan başlayamaz?

* Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde, ilaç ve terkipleriyle yapılacak ilaç klinik araştırmaları.
* Gözlemsel ilaç çalışmaları.
* Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları .
* Tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar .
* İleri tedavi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar. .
* Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar.
* Kozmetik hammadde veya ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar .
* İnsanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerde yapılacak klinik. araştırmalar .
* Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları .
* Biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları .
* İleri tedavi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar.
* İnsanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmaları.
* Organ ve doku nakli araştırmaları.
* Yeni bir cerrahi metod araştırması.
* Gen tedavisi klinik araştırması (İnsanlarda, genetik kodu bilinen ve fonksiyon çalışmaları tamamlanmış genlerin eksikliğinin giderilerek hastalığın tedavi edilmesini amaçlayan araştırmalar)

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 18.01.2010 tarihi ve 5716 sayılı yazısı ile onay almıştır. Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları hariç tüm klinik çalışmalar etik kurul tarafından değerlendirilebilecektir.

Başvuru sahiplerinin Etik Kurul toplantı tarihlerini dikkate alarak, en geç toplantıdan önceki pazartesi günü mesai bitimine kadar dosyalarını eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve dökümanlara web sayfasından ulaşılabilir.

*Kurumiçi akademik amaçlı ve/veya tez olarak yapılacak çalışmaların başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Başvurular Hakkında

  • "Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak yapılması gerekmektedir. 
  • Araştırma başvurularının güncel başvuru formları kullanılarak yapılması gerekmektedir. 
  • Başvuru Formu ekindeki belgeler ya da imza vb. eksiklikleri olan başvuru dosyaları kabul edilmemektedir. 

İletişim

Şemsi Denizer Caddesi 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel: 0 0216 441 39 00 Faks: 0 216 352 00 83
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Elektronik Bilgi Kaynakları İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Email Konferans Salonu Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık