Nefroloji

Tanıtım

Doktorlarımız

Hizmetlerimiz

Poliklinikler:

Genel Nefroloji Polikliniği: Akut – kronik tüm nefrolojik problemli hastaların sürekli- periyodik takipleri yapılmaktadır.
Periton Diyalizi: Sosyal ve tıbbi gerekçelerle Periton diyalizini tercih eden son dönem böbrek yetmezlikli hastaların sürekli – periyodik takipleri, ünite içinde eğitimleri ve ev ziyaretli eğitimleri yapılmaktadır.
Transplantasyon Polikliniği: Böbrek nakilli hastaların ayaktan sürekli – periyodik takipleri yapılmaktadır.
Kronik Böbrek Hastası ve Diyaliz Öncesi Eğitim Polikliniği (KEP – DÖEP): Kronik böbrek hastalarının hastalığı kabulü, tedaviye uyumu, diyet ve davranış eğitimi ve son dönemde tercih edecekleri tedavi modelini anlatan programlar yürütülmekte olup Sağlık Bakanlığının pilot uygulaması yapılmaktadır.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Elektronik Bilgi Kaynakları İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Email Konferans Salonu Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık